FCN: Quyết định thay đổi niêm yết

.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần FECON (mã CK: FCN) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn