HAI: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát đặc biệt

.

Sở GDCK TP.HCM quyết định về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông dược HAI (mã CK: HAI) vào diện kiểm soát đặc biệt như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn