HAI: Thông báo về việc đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát đặc biệt

.

Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông dược HAI (mã CK: HAI) vào diện kiểm soát đặc biệt như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn